Najnowsze projekty

Projekt realizowany ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2
Data dodania: 2019-01-06
Projekt „Interdyscyplinarne metody tworzenia i funkcjonalizacji materiałów biomimetycznych bazujące na odtkankowej macierzy zewnątrzkomórkowej" jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramch konkursu OPUS. Lider projektu: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra...
Data dodania: 2018-12-25
Projekt pn: "4 Dimensional Single Piece Miniaturized Blood Rotor" o akronimie 4DBlood" realizowany jest w ramach konkursu M.ERA_NET Call 2017. Projekt realizowany jest w konsrcjum w składzie: Lider Konsorcjum: JOANNEUM RESEARCH Forschungsges.m.b.H., Institut für Oberflächen-technologien und...
Data dodania: 2018-12-25
Pracownia Biocybernetyki realizuje w roku 2018 w ramach zadań statutowych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego następujące zadania: 1. Symulacje komputerowe i modelowanie fizyczne operacji chirurgicznych (ekspert). 2. Symulator układu...
Data dodania: 2018-12-25
Pracownia Bioinżynierii realizuje w roku 2018 w ramach zadań statutowych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego następujące zadania: 1. Badanie wpływu modyfikacji chemicznej na właściwości osierdzi pochodzenia świńskiego
Data dodania: 2018-12-21
Pracownia Sztucznego Serca realizuje w roku 2018 w ramach zadań statutowych finansowanych ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego następujące zadania: 1. Badania pomp wirowych po deplantacji. 2. Utworzenie platformy badawczej dla oceny biomateriałów...
Data dodania: 2018-12-21
Projekt „Mezenchymalne komórki zrębu oraz wzbogacony nimi skafold jako alternatywna forma terapii chorych z niewydolnością serca - PHOENIX" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB...
Data dodania: 2018-12-21
Projekt „Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca - RH_ROT" jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach...
Data dodania: 2018-12-21
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020....
Data dodania: 2018-12-19
„Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wysiłkowy”. Projekt badawczy finansowany w ramach 8 konkursu OPUS ze środków otrzymanych od Narodowego Centrum Nauki. Nr projektu: ID277799 Okres realizacji: 02.08.2015-02.11.2018...
Data dodania: 2018-12-19

Strony