O nas


 

FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI W ZABRZU została ustanowiona w 1991 r. w celu wprowadzania do praktyki klinicznej najnowszych metod i technik ratowania ludzkiego życia, wspierania kardiochirurgii i dziedzin pokrewnych oraz wspierania działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Działalność Fundacji skupia się przede wszystkim na prowadzeniu i finansowaniu badań naukowych
i prac innowacyjno-wdrożeniowych związanych z leczeniem chorób serca, a zwłaszcza w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych i technicznych; doskonaleniu kadr lekarskich i pielęgniarskich; prowadzeniu działalności w zakresie informacji naukowej w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii; prowadzeniu banków danych związanych z leczeniem chorób serca; prowadzeniu działalności szkoleniowej, informacyjno-edukacyjnej i wydawniczej; prowadzeniu działalności w zakresie transferu technologii. Fundacja jest organizacją typu non profit oraz posiada status organizacji pożytku publicznego.

Działalność Fundacji jest objęta Systemem Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008 w zakresie prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych, prowadzenia działalności szkoleniowej oraz pozyskiwania środków finansowych.

Laboratorium Procesowe Pracowni Sztucznego Serca jest certyfikowanym producentem elementów protez serca wg normy ISO 13485.

Fundacja posiada status Centrum Doskonałości Nowych Technologii na Rzecz Leczenia Chorób Serca „ProCordis”.

Działalność naukowo-badawcza realizowana przez Fundację ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu inżynierii biomedycznej, konstrukcji protez serca, robotyki medycznej i inżynierii tkankowej. Prowadzona jest we własnym Instytucie Protez Serca złożonym z Pracowni Sztucznego Serca, Pracowni Biocybernetyki i Pracowni Bioinżynierii.

Założenia i plany badawcze zostały zdefiniowane w trzech poniższych programach badawczych, które wyznaczającą kierunki i zadania badawcze do realizacji:

1.    Program „Polskie Sztuczne Serce” – koncentruje się na opracowywaniu i wdrożeniu klinicznym rodziny polskich protez serca, coraz bardziej zaawansowanych technologicznie i konstrukcyjnie oraz zróżnicowanych pod kątem czasu stosowania i stopnia implantacji do ciała pacjenta oraz rozwoju metod wspomagania układu krążenia.

2.    Program „Roboty i Innowacyjne Narzędzia Chirurgii” – koncentruje się na opracowaniu i wdrożeniu klinicznym innowacyjnych narzędzi tj. mechatronicznych urządzeń „przedłużających” ręce chirurga, metod modelowania i symulacji operacji chirurgicznych dla zoptymalizowania ich przebiegu oraz zaplecza dydaktycznego.

3.    Program „Inżynieria Tkankowa i Biologiczne Protezy Zastawek Serca” – koncentruje się na opracowaniu konstrukcji i technologii wytwarzania biologicznych protez zastawek serca i innych biomateriałów wytwarzanych metodami inżynierii tkankowej i hodowli komórkowej.