Informacje-kontakt

Kontakt

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii
im. prof. Zbigniewa Religi

ul.Wolności 345a
41-800 Zabrze

NIP 648-10-29-255
Regon: 271-555-096

Numer konta: Bank Pekao S.A. O/Zabrze
Plac Warszawski 9, Zabrze
nr 13 1240 4849 1111 0000 5347 8243
nr 47 1240 4849 1111 0000 5343 4757

http://www.frk.pl

Telefon-Centrala
tel.: +48 32 373-56-00

Sekretariat
tel.: +48 32/ 373-56-01
fax: +48 32/ 373-56-77
e-mail: sekretariat@frk.pl